Privacybeleid

Bij Halal Villa respecteren wij jouw privacy en gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. In dit document vind je meer informatie over welke gegevens wij precies verzamelen en waarom wij dit doen. We voldoen hiermee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25-05-2018 van kracht is. Door gebruik te maken van onze website geef je aan ons privacybeleid te accepteren.

 1. Bedrijfsgegevens Halal Villa

Halal Villa is een online portal waarop vakantiehuizen in de natuur worden verhuurd. Om boekingen mogelijk te maken, om je op correcte en persoonlijke wijze schriftelijk te kunnen benaderen en om verhuurders en gasten met elkaar in contact te brengen, verzamelen we op ons portal persoonsgegevens en cookies van jou als website bezoeker. Hieronder vind je de volledige informatie van Halal Villa:

Naam:                     Halal Villa
Adres:                    Biesheuvelstraat 239
Website:                http://halalvilla.nl
mail:                      info@halalvilla.nl
Telefoon:               (+31) 06 11 703 695
KvK-nummer:      73572934
BTW-nummer:    146454285B01

2.   Welke gegevens worden op ons portal verzameld en verwerkt en waarom?

Telkens wanneer jij gebruik maakt van ons platform, verzamelen wij persoonsgegevens van je. Dit gaat om gegevens die je zelf opgeeft, zoals namen, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers, geboortedata, en land, maar ook om gegevens die automatisch op basis van jouw wensen worden verzameld, zoals cookies en interesses. Wij verzamelen deze gegevens omwille van diverse redenen:

 • Omdat wij onze bedrijfsactiviteiten zonder verschillende van deze gegevens niet of nauwelijks kunnen uitvoeren;
 • omdat we je zonder deze gegevens minder goed van dienst kunnen zijn;
 • omdat we met deze gegevens een betere marketing kunnen voeren;
 • en omdat we hiermee voor een betere gebruikerservaring kunnen

Deze grondslag om persoonsgegevens te verzamelen wordt ook wel ‘gerechtvaardigd belang’ genoemd. Het doel van deze vorm van verwerking van persoonsgegevens is het voor jou mogelijk maken om gebruik te maken van het Halal Villa-platform. Denk hierbij aan het huren van een vakantiehuis, het ontvangen van nieuwsbrieven of het te huur aanbieden van een vakantiehuis.

Halal Villa verzamelt twee soorten gegevens: persoonsgegevens en anonieme gegevens. Op basis van persoonsgegevens kan jouw identiteit worden herleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voor-  en achternaam, adresgegevens, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres. Als je gebruik  maakt  van  onze  website halalvilla.nl wordt er gebruik gemaakt van cookies en van vergelijkbare technieken. Meer informatie over het gebruik van verzamelde cookies vind je hier: https://www.halalvilla.nl/cookies.

Halal Villa verzamelt en verwerkt onder meer de volgende (persoons)gegevens van je:

 • Voor- en achternaam: in verband met de vindbaarheid van een reservering, een juiste aanhef in de communicatie naar de betrokkene, de mogelijkheid tot afsluiten van een annuleringsverzekering en de mogelijkheid om situaties van wanbetaling over te dragen aan een
 • Geboortedatum: zodat wanneer de betrokkene jonger dan 18 jaar is gevraagd kan worden om toestemming van de
 • E-mailadres: voor het versturen van een reserveringsbevestiging, factuur of andere e-mail met mogelijkheid tot betalen of voor het versturen van nieuwsbrieven indien de  betrokkene  zich hiervoor zelf heeft
 • Adres, postcode, woonplaats en land: in verband met het  verzenden  van  schriftelijke  communicatie, de mogelijkheid tot afsluiten van  een  annuleringsverzekering  en  de  mogelijkheid om situaties van wanbetaling over te dragen aan een
 • Telefoonnummer: in verband met het door kunnen geven van ad hoc informatie, zoals wijzigingen in gemaakte
 • Surfgedrag op de website: om de gebruikerservaring op de website te kunnen verbeteren, campagnes te kunnen optimaliseren en gepersonaliseerde marketing  uitingen  buiten  de  website om te kunnen creëren.

Zonder deze gegevens is het niet mogelijk een reservering voor een vakantiehuis te maken, om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, om een website-account aan te maken of om je vakantiehuis te gaan verhuren via Halal Villa. Bovenstaande persoonsgegevens worden gevraagd  op  het moment van maken van de reservering, het inschrijven voor de nieuwsbrief, het aanmaken van een account en het aanmelden     als verhuurder van een vakantiehuis. Hierdoor kan de betrokkene redelijkerwijs dus verwachten dat zijn/haar persoonsgegevens ook voor deze specifieke doelen gebruikt worden.  Maak  je  bijvoorbeeld  een  boeking voor een Halal Villa, dan delen we jouw persoonsgegevens met de verhuurder van het betreffende huisje, zodat hij contact met je kan opnemen betreffende de boeking. Dit geldt andersom ook; de gegevens van de verhuurder zullen op jouw reserveringsbevestiging komen te staan, zodat je contact met hem/haar kan opnemen in geval van vragen omtrent de boeking.

Om transparant te communiceren omtrent het verzamelen van persoonsgegevens vind je onze Privacy Policy terug op elke plek waar wij online jouw gegevens verzamelen:

 • Boekingsformulier
 • Inschrijven voor de nieuwsbrief
 • Aanmaken gastenaccount
 • Aanmaken verhuurdersaccount / Aanmeldingspagina verhuurders

Cookies, interesses en overig surfgedrag worden opgeslagen gedurende de volledige tijd dat je surft op pagina’s van https://halalvilla.nl

De gegevens zoals hierboven vermeld, worden in het geval van het maken van een boeking na ontvangst maximaal 7 jaar bewaard. Deze termijn is bepaald in verband met verplichtingen naar verzekeraars en naar   de belastingdienst toe. Overige opgeslagen gegevens bewaren we in  ieder  geval  niet  langer  dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

3.   Gebruik van (persoons)gegevens door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Halal Villa jouw (persoons)gegevens niet aan derde partijen verstrekken voor marketingdoeleinden. Halal Villa kan deze gegevens wel aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid. Zo zullen de gegevens onder andere worden verstrekt aan personen/instanties die gerechtigd zijn om deze gegevens te verkrijgen dan wel toegang tot deze gegevens

te krijgen. Halal Villa is tevens genoodzaakt om je gegevens met derden te delen indien zij hier op basis   van wettelijke bepalingen toe verplicht is. Denk hierbij aan de gevolgen van een rechtszaak en/of wanneer Halal Villa dit noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Om onze bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen voeren, delen we bepaalde opgeslagen persoonsgegevens  met jouw goedkeuring met externe partijen, met wie wij een bewerkersovereenkomst hebben gesloten om ervoor te zorgen dat er vertrouwelijk met je gegevens wordt omgegaan:

 • Facebook: Zoek- en boekgedrag, naam en e-mailadres van websitebezoekers worden opgeslagen en gedeeld met
 • Belvilla & HalalBooking: Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van boekingen voor Belvilla-huisjes worden gedeeld met onze partner Belvilla, om te zorgen voor een correcte, persoonlijke afhandeling van boekingen voor deze Dit gebeurd met een beveiligde API koppeling of handmatig.
 • Mailchimp: Naam, e-mailadres, inschrijfpagina en inschrijfmoment voor de nieuwsbrief worden gedeeld met Mailchimp om op basis van die gegevens regelmatig  nieuwsbrieven  naar  de inschrijvers te kunnen
 • Google: Website- en zoekgedrag van websitebezoekers van Halal Villa, alsmede bijbehorende cookies, worden gedeeld met Google. We doen dit om voor jou een prettige website-ervaring te kunnen blijven ontwikkelen. Meer informatie over het opslaan van jouw cookies vind je op https://halalvilla.nl/cookies.

4.   Hoe beschermt Halal Villa jouw persoonlijke informatie?

Halal Villa neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerken. Je gegevens worden dan ook altijd op de best mogelijke manier beschermd en vertrouwelijk behandeld. We gebruiken de coderingstechnologieën die erkend worden  als  gangbare  standaarden  binnen  de  IT-sector. Alle  systemen  waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware    en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door     de leveranciers van deze software.

Op alle pagina’s, inclusief de pagina’s waar persoonsgegevens worden verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Dit geldt ook voor e-mails waarin persoonsgegevens worden verzonden. Wachtwoorden worden altijd gecodeerd opgeslagen. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van gasten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

5.   Wat zijn jouw rechten ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens?

Als gebruiker van ons platform heb je diverse rechten wat betreft de persoonsgegevens die door Halal Villa verzameld worden:

 

 • Recht op inzage: wanneer je een overzicht wilt hebben van de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen, zijn wij verplicht deze gegevens aan je te verschaffen. Voor inzage in je opgeslagen gegevens kun je schriftelijk contact met ons opnemen via ons post- of e-mailadres. Vergeet hierbij niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te Het recht op inzage hangt samen met het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen bij ons (digitaal en schriftelijk) kunt opvragen en je deze gegevens indien gewenst gemakkelijk aan een andere partij kunt doorgeven.
 • Recht op correctie en verwijdering: wens je de gegevens die wij van je hebben opgeslagen te wijzigen of te verwijderen, dan zijn wij verplicht hieraan gehoor te Ook voor het aanpassen en/of verwijderen van je opgeslagen gegevens kun je schriftelijk contact met ons opnemen via ons post- of e-mailadres. Vergeet hierbij niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Halal Villa zal derde partijen op de hoogte brengen van de gewijzigde en/of verwijderde persoonsgegevens. Halal Villa hoeft hier niet aan te voldoen indien dit onmogelijk is of wanneer dit een onevenredige inspanning kost.

 

Als gebruiker  van  onze website heb je te allen tijde recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van  jouw persoonsgegevens op onze website. Halal Villa zal indien gewenst  door  de  betrokkene  de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens staken, tenzij  Halal Villa  dwingende  gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien je een klacht over ons privacybeleid wenst in te dienen, kun je je wenden tot Halal Villa of tot de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Voor consumenten heeft de ACM een apart informatieloket: ConsuWijzer, bereikbaar via 088-0707070. De overige contactgegevens van de ACM vind je op https://www.acm.nl/nl/contact.

 

6.   Wijzigingen

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde aanpassen en raden je aan zo nu en dan deze pagina te bezoeken, zodat je op de hoogte bent van de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen. Eventuele wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zul je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 1 augustus 2019.

 

7.  Contact

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid van Halal Villa kun je natuurlijk contact met ons opnemen. Dit is mogelijk op de volgende manieren:

 

 

 

Opgemaakt te Hoofddorp, 01-08-2019

Zoek

januari 2020

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

februari 2020

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
0 Volwassenen
0 Kinderen
Grote
Prijs
Voorzieningen
Faciliteiten

Vakantiehuizen vergelijken

Vergelijken